^ STRONA GŁÓWNA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17, 22-200 Włodawa, Powiat: Włodawski, tel. 82-572-12-71 e- mail : sekretariat@pppwlodawa.pl

Serdecznie dziękujemy naszym Sponsorom

Pedagodzy


mgr Joanna Szczepańska

    Ukończyła pedagogikę i socjopterapię na Uniwersytecie Warszawskim, Psychopedagogikę Kreatywności w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. W poradni pracuje od września 1995 roku. Jest nauczycielem dyplomowanym. Zajmuje się profilaktyką uzależnień, diagnozą pedagogiczną, terapią młodzieży, pracą z uczniem zdolnym oraz doradztwem zawodowym. Jest współzałożycielką i członkiem zarządu Nadbużańskiego Stowarzyszenie Edukacyjnego we Włodawie, gdzie pisze i realizuje projekty dotyczące edukacji. Czwartą kadencję jest radną Rady Miejskiej we Włodawie, tam równiez stara się działać na rzecz środowiska oświatowego.


mgr Justyna Torbicz

    Pedagog – nauczyciel mianowany. Ukończyła pedagogikę na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej oraz profilaktyki i terapii trudności wychowawczych. W poradni zatrudniona od marca 2006 roku. Zajmuje się prowadzeniem diagnozy pedagogicznej oraz zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce czytania i pisania. Najbardziej lubi pracować z rodzicami. Prowadzi psychoedukację oraz poradnictwo dotyczące sposobu postępowania z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w nauce oraz zaburzenia zachowania i emocji.  Obecnie swoje kompetencje zawodowe poszerza o alternatywne metody rozwiązywania konfliktów. Poza pracą w poradni zaangażowana w życie społeczne. Podejmuje wiele działań na rzecz krzewienia tradycji kulturowych adrsowanych głównie do dzieci i młodzieży. 
mgr Jadwiga Zaorska

Pedagog