Materiały dla nauczycieli

Więcej artykułów…

Depresja w dobie koronawirusa

Depresja w dobie koronawirusa.

Terminy takie, jak zaburzenie depresyjne, są stopniowo wypierane przez pochodzący z amerykańskiej klasyfikacji DSM-IV termin „poważna depresja” (ang. major depression), którego odpowiednikiem w europejskiej, obowiązującej w Polsce klasyfikacji ICD-10 jest termin „epizod depresyjny”. Należy jednak zaznaczyć, że choć zakresy znaczeniowe wymienionych określeń zachodzą na siebie, nie są one w pełni równoznaczne i zostały stworzone dla różnych celów.

Epizod depresyjny może wystąpić zarówno w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej (zaburzenia depresyjnego nawracającego), jak i rzadszej choroby afektywnej dwubiegunowej – dlatego mówi się odpowiednio o depresji jednobiegunowej lub o depresji dwubiegunowej.

Termin depresja — niezwykle rozpowszechniony w codziennym języku — zazwyczaj używany jest do nazwania normalnej reakcji na trudne wydarzenie. Często zdarza się, że młody człowiek odczuwa smutek po przeżyciu zawodu miłosnego lub po nieudanym podejściu do egzaminu.

Depresja jako choroba, lub inaczej klinicznie rozpoznany zespół depresyjny, to długotrwały, szkodliwy i poważny stan charakteryzujący się nadmiernym obniżeniem nastroju oraz innymi objawami psychicznymi, behawioralnymi i fizycznymi. W medycznych klasyfikacjach chorób depresja jest umieszczana w grupie zaburzeń nastroju (zaburzenia afektywne). W zależności od nasilenia objawów lekarze rozpoznają epizod depresyjny łagodny, umiarkowany lub ciężki.

Występowanie i współwystępowanie depresji

Na kliniczną depresję cierpi:

1% dzieci przedszkolnych, powyżej 2-, 3-go roku życia,

2% w grupie dzieci 6—12

według niektórych badań 4—8%,

według innych nawet do 20% w grupie młodzieńczej.

Smutek czy dołek psychiczny, w jaki zdarza nam się wpadać od czasu do czasu to normalne elementy codziennego życia emocjonalnego. To naturalna reakcja organizmu na niepowodzenia czy rozczarowania.

W Polsce nawet 1,5 mln osób zmaga się z depresją. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie.

Przebieg choroby

Epizod tzw. dużej depresji trwa, podobnie jak u dorosłych, 7 do 9 miesięcy. Dystymia — typ depresji, w którym nasilenie objawów depresyjnych jest mniejsze, trwa co najmniej rok (jak wykazują niektóre badania średni czas trwania dystymii wynosi 4 lata). Prawdopodobnie u blisko 70% dzieci z rozpoznaniem dystymii po dwóch, trzech latach choroby pojawia się również epizod dużej depresji, mówimy wtedy o „podwójnej depresji, która znacznie pogarsza rokowanie.

Badania nastolatków z rozpoznaniem depresji wskazują, że w 40% przypadków w ciągu 3—5 lat dochodzi do wystąpienia kolejnego epizodu. Coraz więcej faktów przemawia za tym, że wczesne wystąpienie depresji jest zapowiedzią przewlekłego zaburzenia, które będzie miało swoją ciągłość od wieku dziecięcego poprzez młodzieńczy do dorosłości.

Depresja w dobie epidemii koronawirusa w Polsce. Alarmujące wyniki badań!

— 44% nastolatków miało objawy depresji, a 21% myślało o samobójstwie.

— Według drugiego badania 42% nastolatków miało objawy depresji, a 22% myślało o samobójstwie.

— Co trzeci uczeń skarżył się na nerwową atmosferę w domu.

— Młodzież wskazywała na dojmujące poczucie niepewności, regres umiejętności społecznych, rozregulowanie rytmu domowego, które odbijało się na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym.

— 75% ósmoklasistów i 82% przyszłych maturzystów zgłaszało duże obawy w związku z nadchodzącymi egzaminami. Bardzo wyraźnie wzrosła częstotliwość odczuwania trudnych emocji. Badani w szczególności czuli się częściej: nerwowi i poirytowani, bez energii, osamotnieni, pełni obaw, smutni. 21% odpowiedziało, że wsparcie, jakie otrzymują od dorosłych, jest dla nich niewystarczające.

— Z wielu innych badań wiemy również, że w czasie lockdownu wzrosła przemoc w domach, w których była już wcześniej, a także pojawiła się tam, gdzie jej wcześniej nie było. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w marcu interweniowała 76 razy w związku z zagrożeniem zdrowia lub życia dziecka, prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednich miesiącach.

— Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że liczba cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne wzrośnie trzykrotnym.

Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia Instytut Profilaktyki Zintegrowanej sporządził w kwietniu raport pt. „Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej?”.

— Wynikało z niego, że co czwarty ankietowany (od 13 do 19 roku życia) czuł/czuła się raczej źle lub zdecydowanie źle.

— 78% uskarżało się na brak spotkań z przyjaciółmi i z rówieśnikami.

— 63% czuło się przytłoczonych materiałem do nauki, którego ilość zwiększyła się wraz ze zmianą trybu nauczania na zdalny.

Stąd prośby i apele o zwrócenie uwagi na to, z czym wiąże się przejście na zdalne nauczanie dla wielu polskich dzieci. O uczulenie nauczycieli i pedagogów na tych uczniów, którym może być w tym czasie szczególnie trudno. O zachęcenie wychowawców do prowadzenia takich godzin wychowawczych, które pozwalają dzielić się swoimi zmartwieniami, oswajać z obecną sytuacją, a także zachęcać uczniów, dla których to może okazać się zbyt trudne, do kontaktów indywidualnych.

Bieżąca sytuacja epidemiologiczna może niestety spowodować, że już wkrótce wielu z nas będzie miało problemy ze zdrowiem psychicznym, bez względu na wiek, płeć, status społeczny, pochodzenie czy aktywność towarzyską. Wielu rodziców myśli, że gdy szkoły wrócą do normalnego trybu funkcjonowania, psychika i zachowania dzieci i młodzieży też wrócą do normy sprzed epidemii. Ale to tylko złudzenie…

W sytuacji przymusowej izolacji dziecko potrzebuje rutyny, miłości i wsparcia.

Żródło:

· Kalinowska i in., Depresja u dzieci i młodzieży, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2013,

· K. Ambroziak, A. Kołakowski, K. Siwek „Depresja nastolatków”, GWP, 2018

· https://pulsmedycyny.pl/pandemia-covid-19-niezbedne-sa-inwestycje-na-rzecz-zdrowia-psychicznego-raport-onz-991229

· https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-psychiatric-issues?search=covid

Opracowała: Joanna Szczepańska


Dzisiaj jest: Piątek
21 Stycznia 2022
Dzień Babci
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Epifani, Jarosław,
Jarosława, Jerosława, Marcela

Do końca roku zostało 345 dni.
Zodiak: Wodnik
Ulti Clocks content
poprzednim miesiącu styczeń 2022 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 52 1 2
week 1 3 4 5 6 7 8 9
week 2 10 11 12 13 14 15 16
week 3 17 18 19 20 21 22 23
week 4 24 25 26 27 28 29 30
week 5 31