Więcej artykułów…

Logopedyczne ćwiczenia

 

Logopedyczne ćwiczenia

Logopeda: Mariola Smolik-Humaidi

Terapia rotacyzmu

 

Głoska r pojawia się w zasobie dźwiękowym dziecka w 5 – 6 roku życia.

Artykulacja głoski r – szybkie i delikatne uderzenia czubka języka o wałek dziąsłowy za

górnymi zębami. Język szeroki, boki dotykają zębów trzonowych. Wargi lekko otwarte, podniebienie

miękkie uniesione, zamyka drogę do jamy nosowej.

Rotacyzm (rhotacismus), reranie, wada wymowy polegająca na nieprawidłowej wymowie

głoski r.

Rodzaje rotacyzmu:

− Mogirotacyzm – opuszczanie głoski r,

− Pararotacyzm – zastępowanie głoski r przez inną, np. .l, ł

− Rotacyzm właściwy – zniekształcenia głoski r (rotacyzm uwularny – języczkowy,

lateralny – boczny, labialny – wargowy, welarny – krtaniowy, faryngealny – gardłowy) Przyczyny rotacyzmu:

1. Nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych - języka, podniebienia

twardego, wady zgryzu

2. Niska sprawność języka

3. Naśladowanie nieprawidłowych wzorców

4. Zaburzenia słuchu fonematycznego.

Ćwiczenia wymagają systematyczności i precyzji. Zawsze muszą odbywać się

zgodnie z zaleceniami logopedy.

Etapy terapii:

Ćwiczenia usprawniające ruchomość języka:

ZABAWY JĘZYKIEM

1. Pan Jęzorek jest wielkim czyściochem. Codziennie maluje sufit w swoim

domu. Przesuwaj szeroki język po podniebieniu górnym w przód i w tył.

2. Po malowaniu jest straszny bałagan. Pan Jęzorek wymiata śmieci z podłogi.

Przesuwaj język po podniebieniu dolnym, nie „wychodź” poza zęby.

3. Jęzorek skacze z sufitu. Kląskaj w bardzo wolnym tempie.

4. Nasz przyjaciel zamienia się w gumę do żucia. Połóż boki języka na zęby

dolne i przygryź lekko zębami górnymi. Żuj jak gumę.

5. Pan Jęzorek ustawia meble w domu – dotykaj językiem górnych a następnie

dolnych zębów.

6. Jęzorek kładzie się spać - rozciągaj język leżący swobodnie w jamie ustnej

tak, aby jego boki dotykały zębów trzonowych; wstaje, wychodzi na podwórko

– wysuwaj szeroki język przez lekko zbliżone zęby.

7. Sportowiec Jęzorek strzela gole – zrób małą kulkę z chleba lub weź pół TIK

TAKA, połóż na czubku języka, unieś język w górę i mocno dmuchnij.

Ćwiczenia przygotowujące do wywołania głoski r:

1. Mów wielokrotnie głoskę d..., ale język układaj wysoko w połowie sufitu

(podniebienia, za wałkiem dziąsłowym), jest to d zaczarowane. Możesz to

ćwiczenie wykonywać w pozycji leżącej, korzystając z małego lusterka. Po

pewnym czasie, gdy język bez trudu odnajduje właściwe miejsce na

podniebieniu górnym, możesz łączyć artykulację głoski d dziąsłowej z „leniw

w tył.

2. Po malowaniu jest straszny bałagan. Pan Jęzorek wymiata śmieci z podłogi.

Przesuwaj język po podniebieniu dolnym, nie „wychodź” poza zęby.

3. Jęzorek skacze z sufitu. Kląskaj w bardzo wolnym tempie.

4. Nasz przyjaciel zamienia się w gumę do żucia. Połóż boki języka na zęby

dolne i przygryź lekko zębami górnymi. Żuj jak gumę.

5. Pan Jęzorek ustawia meble w domu – dotykaj językiem górnych a następnie

dolnych zębów.

Powtarzaj i baw się.

1.”ósemka”. Pozycja stojąca, dłonie splecione na wysokości oczu, kreśl

w powietrzu leżące ósemki, zaczynając w lewo w górę, jednocześnie mów

ddd... (dziąsłowe).

2. Wymawiaj ddd..., przesuwaj szybko palcem pod językiem w prawo i w lewo,

pobudzając go do drgań (język szeroki, rozluźniony, ułożony tuż za górnymi

zębami).

3. Baw się w mechanika samochodowego, który wymienia silniki w pojazdach.

Naśladuj odgłosy pracy silnika mówiąc wielokrotnie logotomy: tttt, dddddd,

tdtdtd, tdn, teda, tedu, tede, tedo, tedy, dda, ddo, dde, ddu, ddy, bda, bde,

bdo, bdu, bdy

Tedo, tedo, tedo, tedo

4. Wykonuj ruchy naprzemienne mówiąc jednocześnie logotomy z ćwiczenia 4:

• Dotykaj na zmianę prawym kolanem lewego łokcia i lewym kolanem

prawego, mów rytmicznie, np.: tdn...

• Dotykaj na zmianę prawą i lewą ręką lewej i prawej pięty, mów

rytmicznie, np.: teda

5. Mów (powtarzaj lub czytaj) wyrazy dwoma sposobami:

I. Zamiast r mów zaczarowane ddd....

II. Mów ddd... poruszając palcem wskazującym wędzidełko, (tzw.

r mechaniczne).

Po pewnym czasie, gdy uzyskasz sprawność języka pozwalającą

utrzymywać go pionowo, włącz do ćwiczeń trzeci sposób:

III. Próbuj mówić głoskę r w wyrazach podpierając ją głoską d, np. tdrawa.

Bogaty materiał słownikowy zawierają poradniki logopedyczne. Warto tworzyć listy

wyrazów, które dziecko umieszcza w widocznym miejscu i codziennie czyta lub

powtarza dwoma lub trzema sposobami.

Ciąg dalszy nastąpi….

Wiosenne ćwiczenia z logopedą

MATERIAŁY LOGOPEDYCZNE

MATERIAŁY LOGOPEDYCZNE

Zabawy usprawniające aparat mowy

Zabawy usprawniające aparat mowyByło

Uwaga !! Cyberprzemoc!!

Szanowni Państwo.

Czas zdalnego nauczania sprzyja niestety cyberprzemocy, gdyż niewielu z nas dorosłych jest w stanie kontrolować, co robią dzieci i młodzież spędzając całe dnie przy komputerze i telefonie. Sprawcy mają większe niż dotychczas poczucie wolności i bezkarności, a stały dostęp do internetu umożliwia intensyfikację niepożądanych zachowań, a gdy kamery i mikrofony są wyłączone uważają, że mogą dowolnie znęcać się nad swoimi ofiarami.

Czym jest cyberprzemoc?

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe.

Podstawowe formy zjawiska to

o nękanie, straszenie,

o szantażowanie z użyciem sieci,

o publikowanie lub rozsyłanie

o ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci

o podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

FLAMING- Flaming (flame war–wojna na obelgi) –rodzaj cyberbullyingu polegający na agresywnej wymianie zdań pomiędzy uczestnikami kanałów komunikacyjnych, które mają z reguły charakter publiczny. „Wojną na obelgi” są najczęściej rozmowy pomiędzy dwoma użytkownikami o odmiennych poglądach głównie dotyczące sfery polityki, religii i filozofii.

PRZEŚLADOWANIE- Prześladowanie(harassment) –polega na regularnym przesyłaniu nieprzyjemnych (agresywnych, ośmieszających) wiadomości do ofiary za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji.

HEJTING- Hejting–to zjawisko, które polega na obrzucaniu nienawiścią (poprzez stosowanie agresywnych i obrażających komentarzy) wybraną osobę/osoby/grupy.

ROLLING-Trolling -polega na ośmieszaniu lub obrażaniu innych uczestników dyskusji na forum (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów.

Symptomy trollowania

v prosta do zauważenia nieznajomość podstaw tematu danego forum;

v częste zadawanie tych samych pytań, na które odpowiedź została już udzielona –celem trolla jest w tym przypadku zapętlenie dyskusji i wprowadzenie dodatkowego zamieszania;

v brak konsekwencji podczas prowadzenia dyskusji i zaprzeczanie własnym tezom i opiniom;

v chętne używanie argumentów ad personam–atakujących osoby lub ich cechy szczególne, jak wiek/zainteresowania/etc., bez związku z tematem dyskusji; w niektórych przypadkach troll posuwa się do wyzwisk i gróźb;

v skrajna megalomania i pogardliwy stosunek do innych osób –jest to bardzo charakterystyczna cecha trolli, która prowadzi prędzej czy później do ich wyobcowania, bo nawet osoby pierwotnie sympatyzujące z trollem lub odnoszące się doń neutralnie zrażają się do niego z powodu takich zachowań przejawianych wobec nich;

v wprowadzanie zamieszania w stosunku do własnej osoby, przedstawianie siebie jako ofiary;

v konfabulacja np. na temat swego wykształcenia, pracy, pozycji społecznej bądź doświadczeń życiowych –celem trolla jest nadanie większego znaczenia swoim wypowiedziom, jako pochodzącym od specjalisty, osoby, która coś zna z autopsji etc.;

v regularne ogłaszanie swojego definitywnego odejścia z forum lub grupy dyskusyjnej i za każdym razem, po jakimś czasie, powracanie –troll tłumaczy się tutaj różnego rodzaju obowiązkiem, otrzymaniem kilkuset maili zachęcających do powrotu etc.;

v tworzenie klonów bądź pacynek (np. Troll może także występować w tym samym okresie jako Uczestnik1i Uczestnik2), których wypowiedzi składają się z wyrazów poparcia wypowiedzi trolla występującego pod własnymi danymi oraz ataków na oponentów tego trolla –troll w ten sposób próbuje wykazać, że nie jest izolowany i cieszy się poparciem na danym forum.

KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI -Kradzież tożsamości(impersonation) –polega na udawaniu przez sprawcę w cyberprzestrzeni, że jest kimś innych, tzn ofiarą.

W art. 190 §2 k.k. penalizacji poddano zachowanie polegające na podszywaniu się pod inną osobę poprzez wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. W literaturze przeważa stanowisko, że czyn ten stanowi kradzież tożsamości, jednak pojawia się też stanowisko, że właściwą nazwą na określenie wymienionego czynu jest „złośliwe podszywanie się pod inną osobę”.

UPUBLICZNIENIE TAJEMNIC- Upublicznianie tajemnic(outing) –polega na udostępnianiu osobom trzecim prywatnych materiałów ofiary, w których posiadanie wszedł sprawca.

ŚLEDZENIE (cyberstalking)-Śledzenie (cyberstalking) –to używanie Internetu oraz wszelkiego rodzaju mediów elektronicznych do nękania drugiej osoby. Nie ma zamkniętego katalogu zachowań obejmujących tego rodzaju nękanie, ale jest to np. wysyłanie niechcianych wiadomości, rozsyłanie korespondencji do losowych adresatów w imieniu osoby nękanej oraz wbrew jej woli, jak również komentarze na forach internetowych, wysyłanie prezentów przez Internet etc.

Od 6 czerwca 2011 r. wprowadzono do Kodeksu karnego nowe przestępstwo, tj. stalking. Artykuł brzmi: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

HAPPY SLAPPING - Happy slapping–proceder polegający na niespodziewanym atakowaniu (pobiciu, okradzeniu, zniszczeniu rzeczy osobistych) przypadkowych ludzi i filmowaniu całego zajścia. Kolejno sprawca udostępnia kompromitujący materiał w sieci.

PONIZANIE (denigration)-Upublicznianie za pomocą elektronicznych narzędzi komunikacji poniżających i nieprawdziwych informacji lub materiałów na temat innych osób. Mogą to być np. przerobione zdjęcia sugerujące, że osoba wykonuje czynności seksualne lub kłamliwe informacje na temat wydarzeń, w których ofiara rzekomo miała brać udział.

WYKLUCZENIE - Wykluczenie (exclusion) –Celowe usunięcie bądź niedopuszczenie danej osoby do listy kontaktów internetowych. Działanie takie może przykładowo polegać na niedopuszczeniu innej osoby do listy znajomych na portalu społecznościowym bądź usunięciu z listy kontaktów w komunikatorze internetowym.

Specyfika cyberprzemocy

 • wysoki poziom anonimowości sprawcy,
 • różnorodność form krzywdzenia,
 • szybkość rozpowszechniania materiałów i powszechna dostępność,
 • zasięg, stałe narażenie na atak ofiary niezależnie od miejsca i pory,
 • trudności z usunięciem kompromitujących materiałów,
 • zjawisko to jest mniej kontrolowane przez rodziców czy nauczycieli niż „klasyczna” przemoc, gdyż działania sprawcy są trudniejsze do zaobserwowania,
 • przeszkodą w przeciwdziałaniu cyberprzemocy przez dorosłych jest słaba znajomość specyfiki mediów elektronicznych oraz bagatelizowanie problemu.

Jak rozpoznać, czy dziecko jest ofiarą cyberprzemocy

Objawy emocjonalne:

· Wzrost napięcia emocjonalnego

· Skrywany płacz

· Niska samoocena i wycofanie

· Skłonność do izolacji

· Chroniczny smutek, depresja

· Natręctwa

· Zachowania kompulsywne

· Zmienność nastrojów

Objawy psychiczne:

 • Spadek koncentracji uwagi
 • Wzrost agresji
 • Nieumiejętność nawiązywania kontaktów
 • Nieufność
 • Trudność w tworzeniu więzi
 • Działania autodestrukcyjne
 • W skrajnych przypadkach myśli i próby samobójcze.

Co może szkoła?

Działania profilaktyczne/prewencyjne

v edukacja (zasady odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonii komórkowej, zagrożenia płynące z użytkowania technologii komunikacyjnych, netykieta, odpowiedzialność prawna, wiedza dotycząca sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia);

v prelekcje, spotkania z ekspertami, konkursy;

v filtry, kontrola przeglądanych stron, właściwa reakcja na niepożądane zachowania dzieci i młodzieży;

v opracowanie procedur reagowania na cyberprzemoc;

v podejmowanie interwencji w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocy;

v sankcje regulaminowe szkoły

Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły w celu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy?

Jest szereg takich działań. Przede wszystkim uczenie odpowiedniej netykiety, czyli uświadomienie, że działanie online jest częścią normalnego społecznego działania w dzisiejszych czasach. Czyli dokładnie tak, jak uczy się pewnych zasad funkcjonowania twarzą w twarz, tak też powinno się rozmawiać z uczniami i towarzyszyć im także w działaniu online. Jest to obecnie tak duża część życia społecznego, że z pewnością nie należy tego traktować jako czegoś zupełnie odrębnego, tylko jako część

Z opublikowanego raportu NIK wynika, że zjawisko cyberprzemocy jest wśród uczniów poważnym problemem. Używanie Internetu jest coraz bardziej powszechne, trudno więc, aby ta forma przemocy się nie pojawiała. Natomiast brak skuteczności w jej przeciwdziałaniu może oznaczać, że generalnie nie radzimy sobie (czego ten raport nie pokazuje) z negatywnymi relacjami w grupie uczniów, czego jednym z przejawów jest właśnie cyberprzemoc. Trudno w oddzielny sposób zajmować się przemocą w Internecie – jako jedynym problemem. Badania wyraźnie pokazują, że prawie nie ma dzieci, które stosują tylko cyberprzemoc, nie stosując przemocy tradycyjnej. Nie jest to przecież nowe zjawisko, kompletnie oderwane i niepowiązane z niczym innym.

Procedura reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy:

ü Ujawnienie przypadku cyberprzemocy,

ü Ustalenie okoliczności zdarzenia,

ü Zabezpieczenie dowodów,

ü Analiza zdarzenia przy udziale dyrektora, pedagoga i wychowawcy,

ü Identyfikacja sprawcy:

Gdy sprawca jest nieznany:

v Powiadomienie Policji

v Zawiadomienie administratora serwisu o zablokowaniu materiałów

Gdy sprawca jest znany:

v powiadomienie Policji,

v powiadomienie rodziców / opiekunów,

v rozmowa z uczniem sprawcą przemocy o jego zachowaniu, •zobowiązanie sprawcy do usunięcia materiałów z Sieci.

ü Działania wobec sprawcy i ofiary cyberprzemocy,

ü Zastosowanie środków dyscyplinujących wobec sprawcy,

ü Monitoring.

Do kogo ofiary cyberprzemocy powinny się zwrócić po pomoc?

Możliwości jest kilka. Pierwszą z nich, w dodatku bardzo skuteczną, jest zwrócenie się z problemem do ludzi z najbliższego otoczenia, np. rodziców i nauczycieli. Warto więc edukować dorosłych w tym zakresie – jak powinni reagować, aby podjęte przez nich działania w jak największym stopniu pomagały ofiarom cyberprzemocy.

Można również skorzystać z telefonu zaufania Fundacji „Dajemy dzieciom siłę”. Jest to opcja dla osób mniej otwartych, które niechętnie opowiadają o swoich problemach najbliższym.

Pamiętajmy, że ...

Cyberprzemoc to przemoc!!!!

Stosowanie przemocy jest naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.)

Fakty świadczące o złamaniu prawa zostają przez dyrektora szkoły bezwzględnie zgłoszone na policję.

Dręczyciel może odpowiedzieć przed sądem

- Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym. Sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym tylko wobec nieletnich, którzy w wieku powyżej 13., a przed ukończeniem 17. roku życia dopuścili się czynu karalnego zabronionego jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego.

Jak zabezpieczać lekcje online

Najczęściej występujące przejawy cyberprzemocy w czasie zajęć online to:

 • rajdowanie lekcji (zagłuszanie nauczyciela głośną muzyką, publikowanie brutalnych obrazów)
 • nagrywanie nauczyciela i uczniów, a następnie ośmieszanie ich w sieci,
 • włamywanie się na prywatne konta społecznościowe lub mailowe nauczycieli i uczniów w celu publikacji osobistych, często intymnych danych o tych osobach.

Poradnik dla nauczycieli - Bezpieczne korzystanie z platform do zdalnej edukacji podpowiada, w jaki sposób nauczyciele mogą zabezpieczać siebie i swoich uczniów przed cyberprzemocą. Oto kilka wskazówek:

 • jasno określone zasady lekcji – kto i kiedy ma głos, jak postępować w przypadku problemów technicznych, jak kontaktować się z nauczycielem,
 • tworzenie tzw. dedykowanych klas – wysyłanie zaproszeń z linkiem do lekcji wyłącznie do członków klasy na ich adresy mailowe,
 • przestrzeganie uczniów przed udostępnianiem linków osobom postronnym oraz przed publikowaniem ich w mediach społecznościowych lub na komunikatorach,
 • korzystanie z poczekalni dla uczestników lekcji – możliwość decydowania o tym, kto może uczestniczyć w zajęciach oraz wykluczania osób nie będących członkami klasy,
 • wyciszanie uczestników lekcji przez nauczyciela i włączanie mikrofonu tylko tym, którzy mogą zabrać głos,
 • blokowanie możliwości korzystania z prywatnych czatów w czasie zajęć dydaktycznych,
 • sprawdzanie treści udostępnianych przez uczniów na czacie klasy.

o Poradnik dla nauczycieli – bezpieczne korzystanie z platform do zdalnej edukacji, http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/bezpieczenstwo_siec/2020/05/poradnik-dla-nauczycieli-bezpieczne-korzystanie-z-platform-do-zdalnej-edukacji/, kwiecień 2020r., s. 1-2. Dostęp: 09.06.2020 r

o Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, (2012)

o Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocą. Analiza przepisów prawnych. Doświadczenia Helplinr.org.pl / Justyna Podlewska, Weronika Sobierajska - opis działań, doświadczeń i porad prawnych Helpline.org.pl – zespołu powołanego do przeciwdziałania i powstrzymywania przemocy wobec dzieci i młodzieży przy użyciu Internetu i telefonii komórkowej.'

Opracowanie

Joanna Szczepańska

Doradztwo zawodowe

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Informujemy Państwa, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”. W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.


Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała

od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),

od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

1) 81 747 35 26

2) 500 303 388

3) 509 731 851

4) 81 5341010

5) 815853106

6) 82 5664110

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO KONTAKTU

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włodawie

tel.82 572 12 71

we wskazanych powyżej godzinach lub w godzinach pracy sekretariatu tj. 8.00-16.00.

Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .


Dzisiaj jest: Wtorek
13 Kwietnia 2021
Imieniny obchodzą
Hermenegilda, Hermenegild, Ida, Jan,
Justyn, Małgorzata, Przemysł,
Przemysław

Do końca roku zostało 263 dni.
Zodiak: Baran
Ulti Clocks content
poprzednim miesiącu kwiecień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30