Get Adobe Flash player
Więcej artykułów…

Czytać Każdy Może

O roli i upowszechnaniu czytelnictwa w Bibliotece Inspiracji w Wyrykach

 

            W dniu 27 października 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach odbyła się konferencja pt. „Czytać każdy może… Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”, zorganizowana we współpracy GBP w Wyrykach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie. Patronatu honorowego nad wydarzeniem udzielili Lubelski Kurator Oświaty – Teresy Misiuk, Biblioteka Wojewódzka im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Starosta Powiatu Włodawskiego, Burmistrz Miasta Włodawa, Wójt Gminy Włodawa i Wójt Gminy Wyryki. Partnerami w realizacji zadania były następujące placówki, organizacje i instytucje: Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie, Przedszkole Integracyjne we Włodawie, ZSZ i II LO we Włodawie, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA koło w Lublinie, Fundacja ABC XXI, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

            Konferencja, będąca odpowiedzią na kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2016, adresowana była do nauczycieli, nauczycieli – bibliotekarzy, bibliotekarzy, oraz rodziców. W sumie udział w niej wzięło ok 70 osób reprezentujących ok 30 różnych placówek i instytucji, w tym z dziedziny oświaty, wychowania, kultury oraz samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego.

            Głównym celem spotkania było promowanie i upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Tematy prelekcji wpisujące się w zagadnienia dotyczące rozwijania kompetencji czytelniczych to: Dlaczego warto czytać dziecku.; Trudności w czytaniu a funkcjonowanie dziecka.; Pedagogika zabawą a czytanie. Tematy prelekcji wpisujące się w zagadnienia dotyczące upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży to „dobre praktyki” stosowane w przedszkolach, szkołach, placówkach i instytucjach w   powiecie włodawskim zebrano w następujące tematy: Od alergii na książki do książkoholizmu – z doświadczeń nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2 we Włodawie.; Dziecko w świecie pisma – odimienna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak.; Cała Polska czyta dzieciom, Kamishibai – Sztuka Opowiadania Bajek Dzieciom.; Powiatowy Konkurs Czytelniczy. Również jednym z celów realizacji zadania była promocja zasobów czytelniczych i lokalowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach – Biblioteki Inspiracji. Cel ten osiągnięto poprzez prezentację przestrzeni bibliotecznej wyposażonej w liczne udogodnienia, odmienne od znanej, powszechnej itradycyjnej funkcji biblioteki.

            Ważną rolę odegrała tutaj Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie, która zainicjowała spotkanie w tej formie. Uczestnicy wydarzenia wyrazili bardzo wysokie zadowolenie z organizacji wydarzenia oraz z poziomu merytorycznego konferencji, wskazali również na potrzebę kontynuacji tematu dotyczącą upowszechniania czytelnictwa, włączanie we współpracę bibliotek publicznych i szkolnych oraz nauczycieli polonistów a także specjalistów z poradni, których głównym zadaniem byłaby praca z rodzicami.

 

 

 

             alt

 

 

 

 

 

Dzień otwartych drzwi

                                  

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie


zaprasza


rodziców i pełnoletnich uczniów


pragnących uzyskać pomoc psychologa, pedagoga, logopedy na


DZIEŃ OTWARTYCH PORAD I KONSULTACJI


w dniu 21 marca 2015r. (sobota)


w godz. 9.00 – 13.00 do siedziby naszej placówki.


 

Zgłoszenia osobiste w sekretariacie poradni w godz. 8.00 – 16.00


ul. Partyzantów 17 lub telefonicznie pod numerem 82 5721 271.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

FORUM ŚRODOWISK POMOCOWYCH

 

FORUM ŚRODOWISK POMOCOWYCH

 

 

 

 

„Człowiek jest tyle wart,
ile warte są sprawy,
którymi się zajmuje.”

 

 Marek Aureliusz                


              Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie jest jedyną – na terenie powiatu włodawskiego – placówką udzielającą dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wspomagającą przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jednym z najważniejszych statutowych działań poradni jest diagnozowanie dzieci i młodzieży, którego efektem jest wydawanie orzeczeń i opinii, służących takiemu organizowaniu procesu kształcenia oraz szeroko rozumianego wsparcia, które będzie odpowiedzią na rozpoznane potrzeby dziecka i rodziny.
            Aby tę misję realizować potrzebna jest efektywna współpraca osób i instytucji zajmujących się organizowaniem i udzielaniem pomocy dziecku i rodzinie. Wobec powyższego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie organizuje Forum Środowisk Pomocowych pod hasłem „By pomagać i dziecku i rodzinie – integracja przez współpracę”. Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa
w tym spotkaniu, które adresowane jest do pracowników instytucji, których zintegrowana współpraca jest szczególnie istotna dla prawidłowej realizacji wielu zadań na rzecz dziecka i rodziny.

 

          Spotkanie odbędzie się dnia 18 lutego 2015 roku w godzinach od 10:00 do 13:30
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie, przy Al. J. Piłsudskiego 24.

 

FORUM ŚRODOWISK POMOCOWYCH
 „By pomagać i dziecku i rodzinie – integracja przez współpracę”
PROGRAM SPOTKANIA
9:30 – 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15
Otwarcie Forum: powitanie Gości, wprowadzenie do tematyki spotkania
10:15 – 10:30
Rola i zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Pani Joanna Litwiniuk-Kupisz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie
10:30 – 11:00
Rodzaje świadczeń przyznawanych w Ośrodkach Pomocy Społecznej
Pani Anna Borkowska-Łuć – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie i Pani Anna Wegiera-Walasek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
11:00 – 11:30
Piecza zastępcza na terenie powiatu włodawskiego i rola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w udzielaniu wsparcia osobom niepełnosprawnym
Pani Urszula Rudko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
11:30 – 11:50
Przerwa kawowa
11:50 – 12:05
Rola i zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Pani Aneta Demczuk – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie
12:05 – 12:30
Opieka medyczna nad dzieckiem i rodziną
lek. med. Władysława Bąk – Kusiej – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej w NZOZ „Zdrowa Rodzina” we Włodawie
12:30 – 13:00
Od diagnozy dziecka w rodzinie i w środowisku edukacyjnym
do efektywnej pomocy
Pani Anna Suska – psycholog i Pani Jadwiga Zaorska – pedagog
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie
13:00 – 13:15
Dobre praktyki
13:15 – 13:30
Podsumowanie Forum, dyskusja, wnioski

 

prezentacja

                                                                                        
     FORUM ŚRODOWISK POMOCOWYCH FORUM ŚRODOWISK POMOCOWYCH 

 

      

 

 

I Forum Młodzieżowe - Bardziej być czy więcej mieć?

I Forum Młodzieżowe -  Bardziej być czy więcej mieć?

 

W dniu 20.04.2012r. uczniowie klas I - II szkół ponadgimnazjalnych powiatu włodawskiego oraz uczniowie klas III gimnazjów brali udział w forum dyskutując o dylemacie BYĆ czy MIEĆ?

Wśród zaproszonych gości byli:

  • o. Stanisław Jarosz – paulin, przeor klasztoru we Włodawie

  • Aszot Martirosjan – rodowity Ormianin, śpiewak ludowy współpracujący z zespołem Kajros

  • dr Iwona Gryniuk – Toruń – psycholog praktyk i teoretyk,

  • Marcin Kubik – Kasza Kaszewski - hiphopowiec,

  • Leszek Popik - kierownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym

 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Konferencja „Dziecko – niewidzialny świadek przemocy?”

Konferencja „Dziecko – niewidzialny świadek przemocy?”

odbyła się 31 maja 2011 roku
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta we Włodawie

 

Wykłady dotyczyły przemocy wobec dziecka, w szczególności seksualnej i przemocy w rodzinie.

Konferencja była zorganizowana pod patronatem Niebieskiej Linii, Starosty Włodawskiego oraz Burmistrza Miasta Włodawa. Współorganizatorami byli Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie i w Starym Brusie oraz Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta we Włodawie.

 

 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Dzisiaj jest: Poniedziałek
23 Stycznia 2017
Imieniny obchodzą
Emerencja, Ildefons, Jan, Klemens,
Maria, Rajmund, Rajmunda, Wrócisława

Do końca roku zostało 343 dni.
Zodiak: Wodnik
Ulti Clocks content