Przegląd najnowszych informacji

Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie

Debata on-line - „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne”

Jest to pierwsza naukowa debata Państwowej Komisji zaplanowana na 18 listopada br., szczególny termin, w którym obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych, ustanowiony przez Radę Europy. Celem debaty jest nagłośnienie tego problemu i zaproponowanie rozwiązań, które pomogłyby w Polsce otoczyć małoletnich z niepełnosprawnością ochroną przed wykorzystaniem seksualnym.

Przewodniczący Państwowej Komisji dr hab. Błażej Kmieciak w imieniu Komisji zaprosił do udziału w debacie wybitnych specjalistów: dr hab. Monikę Dąbkowską prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Członka Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (SPS KNP PAN), Przewodniczącą Zespołu ds. współpracy z Państwową Komisją, dr Izabelę Fornalik z Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, dr. hab. Remigiusza Kijaka prof. Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Beatę Nowak prof. Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, ministra Pawła Wdówika Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych, prof. dr hab. Marzennę Zaorską Przewodniczącą Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (SPS KNP PAN),
dr Monikę Zima-Parjaszewską Współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością powołanej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Wydarzenie odbędzie się 18 listopada br. w godz. 10.00 - 13.00.

Link do wydarzenia dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji: https://pkdp.gov.pl/debata/

Scenariusz debaty:

10.00 - 10.15 Hanna Elżanowska, zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji (PKDP). Otwarcie debaty.

10.15 - 10.45 Przemoc seksualna wobec dzieci z niepełnosprawnościami - skala problemu. Rzeczywistość a statystyki.

10.45 - 11.15 Wykorzystywanie seksualne dzieci z niepełnosprawnościami. Czynniki ryzyka.

11.15 - 11.45 Powody nieujawniania wykorzystywania seksualnego dzieci z niepełnosprawnościami.

11.45 - 12.15 Jak wspomóc rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w ochronie przed wykorzystaniem seksualnym? Czynniki chroniące.

12.15 - 12.45 Podsumowanie debaty.

12.45 - 13.00 Justyna Kotowska, członek Państwowej Komisji (PKDP). Wnioski. Zamknięcie debaty.

Do udziału w dyskusji online zaproszeni zostali członkowie Sekcji Pedagogiki Specjalnej KNP PAN. Szczególnie ważny jest również głos rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalistów zajmujących się pracą z dziećmi. Dlatego też zwracamy się do Państwa Dyrektorów z prośbą o udział w debacie i udostępnienie rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami zaproszenia. Podczas spotkania możliwe będzie komentowanie i zadawania pytań.


 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
sekretariat@pppwlodawa.pl

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

  • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
  • Wtorek - od 8.00 do 17.00
  • Środa - od 8.00 do 17.00
  • Czwartek - od 8.00 do 17.00
  • Piątek - od 8.00 do 17.00