Orzeczenia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie

Rodzaje wydawanych orzeczeń

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych wydaje następujące opinie i orzeczenia:

 1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:
 1. niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
   • niesłyszące
   • słabosłyszące
   • niewidzące
   • słabowidzące
   • niepełnosprawne ruchowe, w tym z afazją
   • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
   • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
   • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
   • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
   • z niepełnosprawnością sprzężoną
  1. niedostosowanie społeczne
  2. zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

5. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

 • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
 • Wtorek - od 8.00 do 17.00
 • Środa - od 8.00 do 17.00
 • Czwartek - od 8.00 do 17.00
 • Piątek - od 8.00 do 17.00