Przegląd najnowszych informacji

Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie

Program profilaktyczny: Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Dostęp: https://mlodeglowy.pl/zapisz-szkole-do-programu/

  https://www.facebook.com/mlodeglowy/

Darmowy pilotażowy program profilaktyczny Godzina dla MŁODYCH GŁÓW jest odpowiedzią na wyniki raportu  RAPORT DO POBRANIA, jako kompleksowa oferta edukacyjna z konkretnymi narzędziami dla dzieci i rodziców oraz nauczycieli. Będzie dostępny już w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024. 

Program profilaktyczny: Godzina dla MŁODYCH GŁÓW 

ma na celu wprowadzenie działań psychoedukacyjnych podejmowanych według określonego scenariusza, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich środowisku.

Charakter i rozmiary zjawiska

Akcja MŁODE GŁOWY jest reakcją na dynamiczny wzrost zachowań samobójczych w Polsce (według danych Policji w 2022 r. odnotowano ponad 2031 prób samobójczych młodych ludzi, o 140 proc. więcej niż w 2020 r.). W badaniu MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA udział wzięło 184 000 uczniów w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Badanie zostało przeprowadzone w szkołach przez Fundację Dbam o Mój Z@asięg w ramach programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo i trwało do 25 października 2022 r. do 10 marca 2023 r. Każda placówka, która wzięła udział w badaniu, otrzyma anonimowy raport z wynikami badań dla swojej społeczności szkolnej. Wyniki badania dzieci i młodzieży w ramach projektu MŁODE GŁOWY pozwalają lepiej zrozumieć źródła problemów naszych dzieci.

Problem

Obraz dzieci i młodzieży, jaki wyłania się z pozyskanych wyników, to obraz przepełniony samotnością, skrajnie niską samooceną i niskim poczuciem sprawczości. Roboczo nazwaliśmy ten stan „triadą kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży”, która przyczynia się między innymi do dramatycznego wzrostu myśli samobójczych wśród młodych ludzi, zachowań samobójczych i podejmowanych zamachów samobójczych. W dużym uproszczeniu dzieci w kryzysie psychicznym to dzieci przekonane o tym, że nic nie znaczą, niczego nie potrafią i dla nikogo nie są ważne. Obraz ten dopełnia niski poziom zaufania społecznego młodych, brak wiary w skuteczność profesjonalnej pomocy czy wsparcia społecznego i skala doświadczanej przemocy rówieśniczej, domowej oraz doświadczania hejtu. Bez wątpienia ważnym obszarem wsparcia dla dzieci i młodzieży pozostają rodzice i to o rozwój ich kompetencji wychowawczo — opiekuńczych należy zadbać. Bowiem niewystarczające, mogą stanowić istotny czynnik ryzyka dla rozwoju kryzysu psychicznego. Stąd właśnie wsparcie rodziców jest naszym zdaniem fundamentalnym zadaniem proponowanego programu profilaktycznego.

Bezpośredni odbiorcy programu to uczniowie szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej

Pośredni odbiorcy: rodzice, nauczyciele

Kryteria kwalifikacyjne: zgoda rodzica na udział dziecka w programie profilaktycznym

Kryteria wykluczające: brak zgody rodzica na udział dziecka w programie profilaktycznym, wskazania lekarza bądź psychologa sugerujące czynniki wykluczające

Cel ogólny programu: 

 • Wzmocnienie poczucia sprawczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej 
 • Pierwsza pomoc psychologiczna

Cele szczegółowe:

 • Rozpoznawanie własnych zasobów
 • Nauka radzenia sobie ze stresem
 • Nauka sięgania o pomoc
 • Nauka rozwiązywania konfliktów
 • Nauka asertywności
 • Nauka radzenia sobie z lękiem
 • Nauka pierwszej pomocy psychologicznej
 • Nauka wspierania innych

Czas i termin

 • 8 lekcji w roku szkolnym przez 8 miesięcy
 • 3 grupy: klasy 1-4, 5-8 szkoły podstawowe oraz 1-4 szkoły ponadpodstawowe

Działania

Psychoedukacja. Realizacja programu jest wpleciona w codzienną pracę nauczyciela podczas lekcji wychowawczej, wycieczek lub przerw szkolnych. 

Warunek przystąpienia szkoły do programu

Obecność Lidera Projektu, do którego zadań należy koordynacja przygotowania pozostałych nauczycieli do przeprowadzenia lekcji psychoedukacyjnych.

Realizatorzy programu: to pedagodzy, którzy ukończyli warsztat przygotowujący do prowadzenia zajęć z dziećmi: warsztat obejmuje 8 webinarów prowadzonych przez twórców projektu MŁODE GŁOWY. 

Więcej informacji:

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

 • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
 • Wtorek - od 8.00 do 17.00
 • Środa - od 8.00 do 17.00
 • Czwartek - od 8.00 do 17.00
 • Piątek - od 8.00 do 17.00