Czym jest dysleksja rozwojowa?

„Dysleksja rozwojowa to termin określający zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Określenie „rozwojowa” oznacza, iż opisane trudności występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej.”
(M. Bogdanowicz, R. Czabaj 2007). Obok terminu dysleksja rozwojowa pojawiają się też takie jak - dysgrafia, dysleksja i dysortografia.

- dysgrafia, to trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma

- dysleksja, to specyficzne trudności w nauce czytania, którym często towarzyszą trudności w pisaniu

- dysortografia, to specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (nie tylko błędy ortograficzne)” (M. Bogdanowicz, R. Czabaj 2007).

Powyższe trudności mogą wystąpić u jednej osoby pod wszystkimi trzema postaciami, w dwóch postaciach lub tylko w jednej.

Jeśli czujesz się zaniepokojony, uważasz, że Twoje dziecko ma trudności w nauce czytania, pisania możesz zgłosić je telefonicznie lub osobiście na badanie do poradni.

 

Jak przygotować siebie i swoje dziecko do badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?

- badanie w kierunku dysleksji rozwojowej składa się z dwóch etapów – badania psychologicznego oraz badania pedagogicznego, w dwóch różnych terminach; każde badanie trwa ok. 2,5 – 3 godzin; czas badania zależy od tempa pracy ucznia

- pierwsze badanie rozpoczyna się od rozmowy z rodzicem, która dotyczy zgłaszanych trudności, dotychczasowego przebiegu rozwoju dziecka od narodzin (min. przebieg ciąży i porodu, przebyte choroby, rozwój ruchowy i mowy dziecka, zainteresowania, uzdolnienia), po czym dziecko jest badane indywidualnie przez pedagoga lub psychologa; każde spotkanie kończy się poinformowaniem rodzica o wynikach badania

- uczeń powinien przyjść po śniadaniu, wyspany, wypoczęty, zrelaksowany, może zabrać ze sobą drugie śniadanie

- należy wziąć ze sobą zeszyty z różnych lat nauki szkolnej, najlepiej do języka polskiego, mogą być też z innych przedmiotów: przyrody, religii, historii, języka obcego

- rodzic powinien pozytywnie nastawić siebie i swoje dziecko do wizyty w poradni i badania, przekonać je, że badanie służy określeniu mocnych stron dziecka, jego zalet, jak również, obszarów funkcjonowania, które wymagają wsparcia

- rodzic powinien przygotować swoje dziecko na to, że będzie odpowiadało na różne pytania; ważne jest, żeby wykonując zadania starało się zrobić je najlepiej jak potrafi; może się zdarzyć, że niektóre pytania lub zadania wydadzą się dziecku zbyt łatwe, a nawet banalne - wtedy również należy starać się odpowiedzieć możliwie najdokładniej.

 

Jeśli Twoje dziecko jest dyslektykiem potrzebuje więcej pracować. Z dysleksji samo się nie wyrośnie. Badania pokazują, że osoby, które nie były poddane pomocy psychologiczno – pedagogicznej w wieku szkolnym, nie były wspierane przez rodziców w domu, jako osoby dorosłe dalej miały trudności w czytaniu i pisaniu, a dodatkowo przejawiały zaburzenia nerwicowe, związane z przeżywaniem stresu szkolnego, charakteryzowała je niska samoocena, brak zaufania do siebie, poczucie bycia pechowcem, osobą pokrzywdzoną, przekonanie o niesprawiedliwości losu, mniejsze ambicje i skłonność do rezygnowania z rozmaitych zadań, na przykład kontynuowania edukacji, a w konsekwencji niskim statusem zawodowym (M. Bogdanowicz 2004)

Dzieciom mającym trudności w czytaniu i pisaniu potrzebna jest zarówno specjalistyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna, na terenie szkoły lub poradni, jak i codzienne wsparcie ze strony najbliższych. Dziecko dyslektyczne musi więcej pracować, to dodatkowa praca w domu, w asyście akceptującego rodzica. Tak więc:

- ustal wspólnie z dzieckiem codzienną stałą porę pracy w domu (30 min.), dogodną dla dziecka i Ciebie

- zadbaj w domu o dobrą atmosferę pełną życzliwości, wsparcia i pogody ducha

- stwórzcie razem miejsce do nauki – wygodne, ciche, wyposażone we wszystkie potrzebne pomoce, po które łatwo sięgnąć

- pomagaj dziecku – słuchaj, czy poprawnie czyta, jeśli nie rozumie wyjaśniaj polecenia, ucz nawyku samokontroli, ale w następnej kolejności sam sprawdź poprawność zapisu, by uniknąć utrwalania błędów

- chwal dziecko za wysiłek

- dostrzegaj najdrobniejsze postępy

- nigdy nie obwiniaj dziecka za napotkane trudności

- w opinii z poradni dostaniesz szczegółowe zalecenia do pracy w domu, indywidualnie dobrane dla Twojego dziecka; przykładowe zadania, jakie mogą się tam znaleźć to m.in.: podnoszenie poprawności czytania ze zrozumieniem, wykonywanie ćwiczeń z zakresu poprawnej pisowni, usprawnianie rączki

Ważne jest, by rodzina dyslektyka wspólnie zaakceptowała problem dysleksji i codzienne pokonywanie trudności. Wtedy uczeń z dysleksją będzie czuć się wartościowym człowiekiem. Warto zauważyć, że nasilenie tych trudności bywa w różnym stopniu uciążliwe. Nie można zaniedbać innych dziedzin życia dziecka, zwłaszcza tych, które są jemu miłe - pasji, zainteresowań. Nie zapominajmy, że Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Hans Christian Andersen, Alexander Graham Bell, Winston Churchill, Walt Disney czy Thomas Edison to tylko niektóre nazwiska słynnych dyslektyków.

 

Skąd się bierze dysleksja?

Ciągle nie mamy jednoznacznej, niepodważalnej odpowiedzi. Wymieniane są różne kategorie czynników, głównie związanych z przebiegiem ciąży, porodu i wczesnego dzieciństwa, opóźnieniem w dojrzewaniu tych partii centralnego układu nerwowego, które są odpowiedzialne za naukę czytania i pisania, wymienia się też czynnik genetyczny. Badania ciągle trwają. Jedno jest pewne, dzięki nim radzimy sobie coraz lepiej z pomocą osobom dyslektycznym. Dlatego polecam wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z opracowaniem prof. M. Bogdanowicz i R. Czabaj „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”, oraz stronę internetową dysleksja.univ.gda.pl.

 

Bibliografia:

Bogdanowicz M., Czabaj R., Jestem rodzicem dziecka z dysleksją, Polskie Towarzystwo Dysleksji & Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o., s.3

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Harmonia 2004

Mickiewicz J., Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii
w starszym wieku szkolnym, Toruń 1996

 

Opracowała: mgr Aleksandra Czuwara


Dzisiaj jest: Wtorek
30 Listopada 2021
Andrzejki
Imieniny obchodzą
Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura,
Zbysława

Do końca roku zostało 32 dni.
Zodiak: Strzelec
Ulti Clocks content
poprzednim miesiącu listopad 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 44 1 2 3 4 5 6 7
week 45 8 9 10 11 12 13 14
week 46 15 16 17 18 19 20 21
week 47 22 23 24 25 26 27 28
week 48 29 30